HAS University of Applied Sciences
Wednesday, June 12, 2019

Opgebrand?!

Houd jij het hoofd nog koel?

June 12, 2019 at 8:00 pm
Opgebrand?!

Dit allereerste forum in 's Hertogenbosch gaat over een super actueel thema: prestatiedruk.

Stijgende prestatiedruk is een hot topic in Nederland, maar waar komt dat vandaan? Ons land staat niet voor niets bekend om zijn calvinistische arbeidsethos: 'wie niet werkt zal niet eten' - goed werk doen is van algemeen nut. Heeft de Hollandse, christelijke cultuur het in die zin over zichzelf afgeroepen? Is het waar dat de samenleving onhaalbare eisen stelt? Als dat zo is, wie is hier verantwoordelijk voor? Wat kunnen wij als studenten hierin betekenen, bijvoorbeeld met het oog op onze medestudent(en)? En welke rol speelt een onderwijsinstelling hierin?

Tijdens dit Forum willen we een gesprek hebben met de sprekers & met de anderen in de zaal over de problemen die breed in de samenleving worden genoemd over prestatiedruk en stress, voor deze avond specifiek gericht op studenten en jongeren. Daarnaast willen we ingaan op de vraag wat iemands persoonlijke levensovertuiging kan betekenen voor de omgang met werk- en prestatiedruk.

Het forum start om 20:00, inloop vanaf 19:45 in De Deel in de HAS.

About the Presenters

Prof. Dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode en directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij ArboNed. Willem studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift is getiteld ‘Van stress naar bevlogenheid’ hetgeen verder is uitgewerkt in zijn oratie met de titel ‘Engagement en productiviteit, elke dag belangrijk’. Hij is (co-) auteur van talrijke wetenschappelijke artikelen en wordt veel gevraagd als (keynote) spreker op seminars, conferenties en workshops.

Hoogleraar klinische gezondheidspsychologie, Universiteit van Tilburg

Prof. Vingerhoets is als (hoofd)docent tevens betrokken bij de GZ-opleiding van RINO-Zuid en bij de Masteropleiding Psychosomatische Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht.

Hij maakt deel uit van de redactieraad van (inter)nationale tijdschriften en is betrokken bij de organisatie vaninternationale congressen op het terrein van stress, gezondheid, emoties en psychosomatiek. Ook treedt hij veelvuldig op als reviewer bij internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Voorts is hij initiatiefnemer en voorzitter van het Science Cafe Tilburg.