Maastricht University
Thursday, June 13, 2019

Wat doe jij hier?

Moraalridder of hedonist

June 13, 2019 at 8:00 pm
Wat doe jij hier?

Wanneer we de vraag stellen wat wij hier doen, en zoeken naar de zin van het bestaan, stuiten we vaak op het duidelijke, doch breed te interpreteren antwoord: ‘goed doen’. Maar waarom staat dit zo hoog bij ons in het vaandel? Waarom doen wij als mensen soms goede dingen voor een ander, zelfs wanneer zij onbekend voor ons zijn, denk aan de vluchtelingen die in ons land asiel zoeken? Wat drijft ons om goede dingen te doen?

‘Goed doen’ is van alle tijden en komt in alle culturen en religies voor. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Wat drijft ons te luisteren naar die moraal van het goede? En waarom gaan wij hier ook tegenin, of lijkt dit bij sommigen van compleet andere waarde te zijn?

Speelt religie een rol om het goede te doen – uit opdracht van een god? Of hebben wij als mensen van nature de behoefte lief te hebben en empathie te tonen omdat het ons verder brengt? En hoe ‘goed’ is goed doen eigenlijk? Want gaat het daadwerkelijk om de ander of eigenlijk toch om onszelf?

Tijdens dit Veritas-café gaan Rikko Voorberg en Marcel Becker in gesprek om duiding te geven aan deze moraal. Zij zullen spreken vanuit eigen ervaring en vakgebied om zo verschillende visies en implicaties te belichten.

De avond zal van start gaan om 20:00 met een opening van beide sprekers, met desbetreffende duiding op de moraal, wat zich zal ontwikkelen in een gesprek aangaande de implicaties op onszelf en de ander. Aansluitend zal er een Q&A zijn waarin het publiek uitgedaagd wordt haar mening en vragen ten toon te stellen en hierover verder na te denken. De avond zal om uiterlijk 22:30 ten einde lopen en vervolgens zal er een borrel zijn, waar nog dorgepraat kan worden onder het genot van een kop koffie/thee of een biertje op de Bogaardenstraat 43B01, de Sociëteit van Lux ad Mosam.

About the Presenters

Rikko Voorberg is theoloog en richtte Pop-Upkerken op in Amsterdam en daarbuiten. In September 2016 verschijn zijn boek ‘De Dominee Leert Vloeken, over woede, onmacht en daadkracht. Zijn werk zou te omschrijven zijn als community-art. Landelijke bekendheid kreeg het initiatief ‘ We Gaan Ze Halen’ dat hij samen met kunstenares Tinkebell (Katinka), Firma Hoe Dan Wel, Alfard Mennninga, filmmaker LInda Zwart en vele anderen organiseerde. Recent ontstond er commotie om zijn initiatief om op 4 mei het thema ‘Vrijheid geef je door’ op vluchtelingen te betrekken door middel van een installatie met 3000 witte papieren kruisjes. Rikko geeft lezingen, schrijft, is dagvoorzitter en realiseert performances en installaties op festivals, voor bedrijven en andere organisaties. In 2016 ontving hij de Pim de Kuijerpenning vanwege zijn inzet voor mensenrechten.

Rikko Voorberg | van bommen naar bloemen

 

Marcel Becker, universitair docent ethiek (verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit), houdt zich bezig met Aristotelisch-onderzoek, en de vertaling van de Aristotelische deugdethiek naar vraagstukken in de hedendaagse organisatie. De centrale gedachte is, dat de (al of niet geschonden) morele motivatie van de handelende mens niet los is te zien van de uiteindelijke doelen van zijn handelen. Deze invalshoek is vruchtbaar in de analyse van het doen en laten van de hedendaagse professional. Met name interesseren hem vraagstukken aangaande integriteit in het openbaar bestuur. 

MarcelBecker.jpg

History at Maastricht University

De culturele zelfmoord van het westen

Met Paul Cliteur & Alain Verheij - Moderator: Harrie de Reus

De afgelopen verkiezingscampagnes gingen steeds over dezelfde vraag: Wie zijn wij? Wat is nou ‘onze Nederlandse identiteit’? Veel Nederlanders voelen zich in het nauw gedreven door toenemende kritiek op onze afkomst en tradities en door de toestroom van nieuwkomers. Ze verlangen terug naar duidelijke grenzen die onze cultuur moeten beschermen. Maar kenmerkt die cultuur zich juist niet door grenzeloze vrijheid en tolerantie? En hoe zit het met religie? Een bron van haat en geweld die onze beschaving bedreigt, of juist een onuitputtelijke bron van verhalen die ons kunnen vertellen wie we zijn? 

Kortom: een debat over de fundamenten van de westerse cultuur en de plaats van religie.

Kijk het terug op YouTube. 

8 mei 2018