Universiteit Leiden
Monday, February 27, 2017

Geloven, doe maar thuis

De plek van religie in de samenleving

February 27, 2017 at 8:00 pm
Geloven, doe maar thuis: De plek van religie in de samenleving

In hoeverre mag religie invloed hebben op de Nederlandse samenleving? De vraagstukken rondom dit thema zijn relevant en actueel. Het thema zet aan tot nadenken over fundamentele zaken als vrijheid en discriminatie. Mag een school lesgeven vanuit een religieuze overtuiging, en mogen ze op grond daarvan leerlingen en docenten weigeren? Mogen politieke partijen die handelen vanuit een religieuze overtuiging deel uitmaken van de Nederlandse overheid? 

Locatie: Pieterskerk, Pieterskerkhof 1A, Leiden

About the Presenters

Arjen Lubach (1979) is schrijver, cabaretier, televisiepresentator en muziekproducent. Hij kreeg vooral bekendheid door zijn wekelijkse programma Zondag met Lubach bij de VPRO. Lubach omschreef zichzelf als "een rasechte republikein" en sprak zich uit tegen de Nederlandse monarchie. Geloven in een God vindt hij iets opmerkelijks en hij stelt zich assertief op tegen uitwassen vanuit het geloof. Terugkijkend op zijn eigen periode als gelovige noemt Lubach het "de grootste brainwash ever. Pertinente onzin". In januari 2016 werd Lubach door VVD-jongerenorganisatie JOVD uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 2015 wegens de rol van zijn programma als waakhond tegen de overheid en zijn strijd voor privacy en de legalisering van softdrugs. 

 

Drs. Gert-Jan Segers (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en sinds 10 november 2015 fractievoorzitter en politiek leider. Hij was in 2008-2012 directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Eerder werkte hij onder andere bij de EO en was hij coördinator van een christelijk studie- en toerustingcentrum in Cairo. Segers is kenner van de islamitische wereld. Ook heeft hij verscheidene romans op zijn naam staan.

Prof. mr. Carel Stolker (1954) is Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hij werd in Leiden geboren, studeerde er rechten, promoveerde, werd hoogleraar en decaan van de rechtenfaculteit. Stolker is hoogleraar privaatrecht. Stolker promoveerde in 1988 op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid. In 1989 verscheen een tweede boek, Van arts naar advocaat, waarin hij onderzoek deed naar de juridische en maatschappelijke oorzaken van de Amerikaanse claimcultuur. In 1991 doceerde hij aansprakelijkheidsrecht aan Hastings College of the Law, een onderdeel van de University of California, in San Francisco.

History at Universiteit Leiden

February 24, 2016
Economie van het genoeg: Waarom streven we naar meer en meer?

 

Hoeveel geld wil je later verdienen? Waarom wil je dat eigenlijk? Van waar de neiging om te streven naar meer en meer? Het westerse economische model is gericht op groei. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk dit groeimodel vol te houden? En wat is de invloed van je levensovertuiging op hoe je omgaat met deze vragen?

Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden

Mede mogelijk gemaakt door een CASSA-subsidie van het Leids Universiteits Fonds.

 Veritas.jpg

 

February 18, 2014
Succes is een keuze?!

Het Veritas-forum Leiden organiseert op dinsdagavond 18 februari 2014 een forum over keuze- en prestatiestress met vice-rector magnificus prof.dr. Simone Buitendijk (UL) en dr. Peter Roelofsma (VU).

Durf jij te kiezen? Bijna iedereen krijgt te maken met keuzestress. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden op het gebied van studie en carrière en er is de druk om je te onderscheiden. Op basis waarvan heb jij gekozen voor je studie? Vanwege een mooie maatschappelijke carrière? Of vanuit een idealistisch doel? Waar wil jij in uitblinken? En wat als het niet lukt?

Op deze avond zullen we in debat gaan over wat succes is en in hoeverre je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Wordt het met de nieuwe onderwijsmaatregelen die extra nadruk leggen op een hoog studietempo, makkelijker om te kiezen of juist niet?

Journalistiek de vijfde macht?

Maandag 25 februari2013, aanvang: 19:45

Sprekers:

Rob Wijnberg en Tijs van den Brink

Gespreksleider: Harmjan Vedder

Op maandag 25 februari gaan twee journalisten met elkaar in gesprek. Rob Wijnberg, filosoof, journalist en oud-hoofdredacteur van NRC Next is bezig met een nieuwe digitale krant. Tijs van den Brink is ook journalist en regelmatig op tv met programma’s als Moraalridders en Knevel & van den Brink. Wij willen op dit Veritas-forum meer te weten komen over de mens achter een journalist en de objectiviteit en subjectiviteit van een journalist. Wat is hun ideaalbeeld bij journalistiek? Wat is op dit moment de macht van de media? Is journalistiek inderdaad een ‘vijfde macht’? Leven wij in een mediacratie? Wat is dit dan voor iets? Kan een krant objectief zijn? Veel actualiteiten en ontwikkelingen in de media komen die avond aan bod.

2013_feb_leiden_.jpg

 

Ik zorg voor mezelf, wie doet er mee?

13 september 2011. 19.45-22.00 uur + borrel

Sprekers:

Dr. Govert Buijs, universitair docent sociale en politieke filosofie (VU)

Prof. mr. Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht (UL),p>

Drs. Marijke Linthorst, vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer

Wat is solidariteit? Waarom zou je solidair zijn met andere mensen? Belemmert solidariteit mijn individuele ontplooiing? Maakt het uit welke motivatie ik heb om solidair te zijn? Zijn er grenzen aan solidariteit? Wie is er verantwoordelijk voor een solidaire samenleving?

Op 13 september debatteren een christen-democratische filosoof, een conservatieve jurist en een sociaal-democratische politica met elkaar en met de zaal over deze en andere vragen. De avond wordt geleid door Harmjan Vedder, rechtenstudent en medewerker van de Eerste Kamer-fractie van de ChristenUnie. Je bent van harte uitgenodigd om op dinsdagavond 13 september in het Leidse academiegebouw aanwezig te zijn voor een scherp en prikkelend debat!

leiden-solidariteit.jpg

 

God als hersenspinsel?

dinsdag 18 mei 2010 van 19.45 tot 22.00 met borrel na afloop

 Kamerlingh Onnes Gebouw, zaal C131, Steenschuur 25, Leiden

De sprekers waren:

André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie (RuG)

Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschap (UvA)

Wim Hofstee, godsdienstantropoloog (UL)

Onder leiding van Leon de Bruin, postdoc filosofie van de geest (Ruhr-Universität Bochum), gingen zij vanuit verschillende overtuigingen en invalshoeken met elkaar en met de zaal in debat over vragen die betrekking hebben op de samenhang tussen religie en het menselijke brein. Hebben mensen God bedacht? Tonen wetenschappelijke verklaringen de onzin van godsdienstigheid aan? Kan een gelovige wel een goede academicus zijn?

Wat is Waarheid

22 september 2009

Sprekers:

prof. dr. Gijsbert van den Brink (theoloog, Vrije Universiteit en Universiteit Leiden)

dr. Ad Verbrugge (filosoof, Vrije Universiteit)

Rob Wijnberg (filosoof, journalist en columnist, o.a. nrc.next)

Tussen relativisme en fundamentalisme

Op 22 september organiseert Veritas Leiden een forum over de vraag „Wat is waarheid?”. De sprekers zullen met elkaar en met het publiek in debat gaan over geloof, moraal en evolutie, wetenschap en betrouwbare waarheid, zin en doel van het leven.

Forum en boekpresentatie: Geleerd & Gelovig

2 december 2008

Op 2 december 2008 is het eerste Veritas-forum aan de Universiteit Leiden gehouden naar aanleiding van het nieuwe boek Geleerd & Gelovig, uitgegeven bij Ten Have onder redactie van de Delftse hoogleraar natuurkunde Cees Dekker. In dit boek beschrijven 22 wetenschappers van verschillende universiteiten en vakgebieden (zie de lijst aan het einde van deze pagina) hoe zij tegen de relatie tussen wetenschap en (christelijk) geloof aankijken. De middag begon met een plenaire sessie waarin drie medewerkenden aan het boek hun bijdrage toelichtten. Vervolgens heeft een aantal van de auteurs uit respectievelijk de alfa-, bèta- en gammarichting in drie parallelsessies met het publiek gediscussieerd over onderwerpen die specifieker met hun vakgebied samenhangen. Tot slot is het eerste exemplaar van het boek door Cees Dekker aangeboden aan minister-president J.P. Balkenende. De toespraak van de minister-president is hier terug te lezen. Foto’s van de dag zijn hier te vinden.

Programma

14:00–14:10 Opening

14:10–15:10 Plenaire sessie o.l.v. Jan Greven (oud-hoofdredacteur Trouw)

James Kennedy (hoogleraar geschiedenis, VU Amsterdam)Een meditatie op Psalm 8

Carlo Beenakker (hoogleraar natuurkunde, Universiteit Leiden) God, het elektron en de intuïtie van een fysicus

Peter Roelofsma (onderzoeker en docent psychologie, VU Amsterdam) Over de mogelijkheid van Godskennis

15:10–15:30 Pauze

15:30–16:20 Parallelsessies

Alfa: Bram van de Beek, Wil Derkse, Beatrice de Graaf

Bèta: Jan Boersema, Rhoda Hawkins, Ard Louis, Yuli Nazarov, Michel Verhaegen

Gamma: Lans Bovenberg, Onno van Schayck, Peter Roelofsma

16:30–17:00 Presentatie van het boek door Cees Dekker

Overhandiging van het eerste exemplaar aan minister-president Balkenende vanaf 17:00 Borrel

Locatie

Het forum en de presentatie vinden plaats in collegezaal 4/5 van de Gorlaeus Laboratoria van de Universiteit Leiden. De parallelsessies worden in zaal 4/5 en naastgelegen collegezalen gehouden. Het adres is:

Gorlaeus Laboratoria

Einsteinweg 55

2333 CC Leiden Routebeschrijving

Contact

Veritas Leiden http://www.veritasforum.eu/leiden.html

leiden@ GEEN SPAM veritasforum.eu

Medewerkenden aan het boek

Prof. dr. André Aleman (1975), hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Marian J. Bakermans-Kranenburg (1965), hoogleraar op het vakgebied genen en omgeving in de gezinsopvoeding aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Bram van de Beek (1946), hoogleraar symboliek (op het gebied van de belijdenisgeschriften) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Prof. dr. Carlo Beenakker (1960), hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Antoine Bodar (1944), bijzonder hoogleraar christendom, cultuur en media aan de Universiteit van Tilburg

Prof. dr. Jan J. Boersema (1947), hoogleraar culturele en levensbeschouwelijke dimensies van de relatie mens en natuur aan de Vrije Universiteit

Prof. dr. Lans Bovenberg (1958), hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk directeur van het onderzoeksnetwerk Netspar

Prof. dr. Cees Dekker (1959), universiteitshoogleraar en hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft

Prof. dr. Wil Derkse (1952), hoogleraar-directeur van het Soeterbeeckprogramma voor wetenschap, samenleving en levensbeschouwing van de Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Sander van Doorn (1976), postdoc in de evolutiebiologie aan het Santa Fe Instituut (New Mexico) en de Universiteit van Texas

Dr. Beatrice de Graaf (1976), docent-onderzoeker aan het Centrum voor Terrorisme- en Contraterrorismestudies van de campus Den Haag van de Universiteit Leiden

Prof. dr. George Harinck (1958), hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen

Dr. Rhoda Hawkins (1979), postdoc in de natuurkunde aan de Universiteit van Parijs VI en het Institut Curie te Parijs

Prof. dr. James Kennedy (1963), hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam

Dr. Ard Louis (1968), Royal Society University Research Fellow en Reader in Theoretical Physics aan de Universiteit van Oxford

Dr. Kofi Makinwa (1964), universitair hoofddocent aan het Elektronisch Instrumentatielaboratorium van de Technische Universiteit Delft

Prof. dr. Yuli Nazarov (1960), hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft

Dr. Peter H. M. P. Roelofsma (1962), programmaleider interactieve methodologie aan het Center voor Advanced Media Research en universitair docent Methodologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Prof. dr. Onno van Schayck (1958), hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht

Prof. dr. ir. Jan Benedict Steenkamp (1959), C. Knox Massey Distinguished Professor in de marketing en voorzitter van de marketingvakgroep aan de Kenan-Flagler Business School van de Universiteit van North Carolina

Prof. dr. ir. Michel Verhaegen (1959), hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de Technische Universiteit Delft

Prof. dr. René van Woudenberg (1957), hoogleraar kentheorie en ontologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Amsterdam