Universiteit Twente
Tuesday, October 16, 2018

Veritas-forum Twente

In samenwerking met Studium Generale

October 16, 2018 at 7:30 pm

About the Presenters
History at Universiteit Twente
October 17, 2017 at 7:30 pm

Religie: een bron van geweld of vrede?

De combinatie van religie en geweld komt vaak voor in het nieuws. Vaak gaat het over geweld met een islamitische achtergrond, maar ook christelijk geweld is geen uitzondering. Maar is het de religie die dit geweld veroorzaakt, of zijn er andere redenen aan te wijzen hiervoor? En heeft religie niet juist een positieve invloed op onze samenleving?

Dit zijn vragen waarover we het samen met twee sprekers gaan hebben tijdens het volgende Veritas-forum. Johny Messo Midden-Oosten deskundige en voorzitter van de wereldraad voor Arameeërs en weet door die laatste functie veel over religieus geweld. Gert Jan Geling studeerde geschiedenis, theologie, Arabische taal & cultuur, Middle East & Mediterranean Studies en schrijft voor verschillende media in Nederland.

Het forum wordt gemodereerd door Studium Generale.

About the Presenters
 

Gert Jan Geling (1987) studeerde geschiedenis, theologie, Arabische taal & cultuur, internationale betrekkingen, American studies en Middle East & Mediterranean Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de University of Wisconsin-Madison, King’s College London en de London School of Economics.

Aan de Universiteit Leiden is hij buitenpromovendus in de Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Zijn onderzoek gaat over ex-moslims, het verlaten van de islam en horizontale godsdienstvrijheid in Nederland.

Ook is hij als kernlid verbonden aan de Belgische denktank Liberales, en schrijft hij als publicist voor diverse kranten en online media in Nederland en België over onderwerpen die gerelateerd zijn aan thema's als religie, de multiculturele samenleving en het Midden-Oosten.

 
 

Johny Messo is een Nederlands-Aramese politicus. Hij is Midden-Oosten deskundige en afgestudeerd op Hebreeuwse en Aramese talen. Teven is hij de voorzitter van World Council of Arameans. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de Aramese identiteit en geeft daar in verschillende landen colleges over.

April 22, 2015
Een wereldbeeld met of zonder God?

Is het bestaan van God te bewijzen? Sommige gelovigen beweren van wel. Maar is het niet veel redelijker om te beweren dat God niet bestaat? Volgens atheïsten is dat het geval. Toch zijn er op dit moment nog maar weinig Nederlanders die overtuigd gelovig of atheïst zijn, de meesten zitten ergens tussenin. Welke argumenten kunnen er eigenlijk worden gegeven voor deze verschillende posities?
Misschien nog wel veel belangrijker is de vraag: welke consequenties heeft het (on)geloof op jouw wereldbeeld? Kan een christen eigenlijk wel open-minded zijn? Leidt het atheïsme onvermijdelijk tot pessimisme en nihilisme? Kortom: wat is de schoonheid en troost van een wereldbeeld met of zonder God?

 

April 22, 2015
De volmaakte mens?

 

Onderzoekers zijn er al in geslaagd om met 3D- printers bloedvaten, ja zelfs een complete blaas te printen. Over de hele wereld zijn wetenschappers bezig de mens ouder, slimmer, mobieler en gezonder te maken. Hoever kunnen we gaan met het creëren van de volmaakte mens? Wat gebeurt er met ons mens-zijn als ingrijpende mensverbeteringstechnieken net zo vanzelfsprekend worden als een kunstgebit of steunkous? Is een lang en gezond leven per definitie ook een gelukkig en zinvol leven? 

Drie sprekers gaan met elkaar en het publiek in gesprek over dit onderwerp.

Prof. dr. Marcel Karperien, hoogleraar Developmental Bio Engineering aan de UT, legt uit wat de stand van zaken in zijn vakgebied is en wat de toekomst zal brengen. Zelf kweekt hij kraakbeenweefsel dat hij kan injecteren in beschadigde gewrichten.

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de UT. Hij houdt zich bezig met transhumanisme. Hij publiceerde: De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur (2011) en Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen (2014).

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen studeerde Moleculaire Biologie, is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University en was bijzonder hoogleraar Medische Ethiek aan het VUMC. Hij geeft zijn visie op de eigenheid van de mens, het doorbreken van grenzen en van de orde in de wereld.

Locatie: Hallenweg 21, Enschede (Waaier 1)

Dit programma is een coproductie met Studium Generale en VPRO/HUMAN. Op 13 mei start VPRO/HUMAN de tv-documentaireserie De volmaakte mens.