Universiteit Utrecht
Wednesday, May 2, 2018

Slachtoffer: lijder of strijder?

May 2, 2018 at 8:00 pm
Slachtoffer: lijder of strijder?

In de hedendaagse samenleving is het populair om slachtoffer te zijn. Een zeer recent voorbeeld
hiervan is de trend rondom #metoo. We zijn slachtoffer omdat we dat fijn vinden en daarom willen
we ons lijden niet graag oplossen. Als er binnen de media of de maatschappij ergens de aandacht op
wordt gevestigd, zijn het de slachtoffers van een bepaald fenomeen. Immers, we kunnen slachtoffers
niet negeren.

Maar, wanneer is iemand een slachtoffer? En in welk kader wordt het onrecht geplaatst dat degene
is aangedaan? Moeten we niet erkennen dat het kwaad in onszelf zit en dat de slachtofferrol anders
moet worden gezien? Immers, als wij onszelf in de daderpositie hadden bevonden, zouden we dan
niet hetzelfde hebben gedaan?

 

About the Presenters

Henri Beunders studeerde 'Nieuwe Geschiedenis' aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd hij tevens Academic Director van de nieuw opgerichte Postacademische Dagbladopleiding Journalistiek (PDOJ). Als hoogleraar stond hij mede aan de wieg van enige reguliere nieuwe mediaopleidingen. In 2014 werd hij gewoon hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie. Behalve boeken en essays op het brede gebied van media en maatschappij, politiek en cultuur, publiceert hij regelmatig in kranten en tijdschriften. Wetenschappelijk was hij medebestuurslid of onderzoeker bij nationale onderzoeksprojecten zoals 'De Natiestaat' en 'Omstreden Democratie' (NWO), en Europese Digital Humanities-projecten zoals 'Polimedia 'en 'Axes' over de koppeling van digitale data en de ontsluiting ervan ten behoeve van wetenschappers en burgers. Centrale vraag bij deze gebruikersstudies: welke informatie willen burgers en hoe gebruiken zij deze? De afgelopen jaren richt zijn onderzoek zich vooral op politieke, maatschappelijke en sociaalpsychologische processen binnen wat hij noemt 'de mediamaatschappij'. Naast het thema van conflict binnen de democratie is ook de rechtstaat studieobject, aangezien er volgens hem sprake is van een 'emotionalisering van het strafrecht'.

Beunders heeft verschillende publicaties die betrekking hebben op het onderwerp, waaronder Hoeveel recht heeft de emotie? Over straffen in de slachtoffercultuur (2018) en  Publieke Tranen. De drijfveren van de emotiecultuur (2002).

Fred van Iersel studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij in juni 1993 samen met Marijke Spanjersberg promoveerde op het proefschrift "Vrede leren in de kerk" dat de polarisatie beschrijft die de kerken doormaakten als gevolg van vredesactivisme. Van 1990 tot 1996 was hij betrokken bij de werkgroep "Kernvraag" van de gemeenschappelijke dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Sinds april 2016 is hij als theologisch adviseur betrokken bij het Catholic Non Violence Initiative, een dialooggroep over de herziening van de katholieke sociale leer over oorlog en vrede, 'just war'(rechtvaardige oorlog), en actieve geweldloosheid. Ingaande 1 januari 2018 aanvaardde hij tevens de nevenfunctie van theologisch adviseur van de bij het Vaticaan geaccrediteerde katholieke NGO AMI (Apostolat Militaire International).


David Reitsma is spoken-word artist. Hierover zegt hij zelf:

'Ik geloof in een nieuwe manier van communiceren. Spoken Word is voor mij hét communicatiemiddel dat een boodschap overbrengt op belevingsniveau. Ik ben ervan overtuigd dat elk individu, elk bedrijf, elke organisatie een verhaal heeft dat gehoord moet worden. Door jouw verhaal in de stijl van Spoken Word te presenteren, krijgt het verhaal een geheel nieuwe lading. Ik zie Spoken Word dan ook binnen 10 jaar een onmisbare plek innemen in de wereld van communicatie. Waarom? Omdat ik geloof dat je sommige verhalen maar beter kan beleven.' http://davidreitsma.com/ 

History at Universiteit Utrecht

May 10th, 2017

Doorgeschoten geloof; over religieus radicalisme en de samenleving

PRESENTERS

Mounir Samuel

Welmoet Boenders

Rasit Bal

Shanti Tuinstra (moderator)

De avond zal gaan over religieus/ideologisch fundamentalisme dat kan ontaarden in radicaal gedrag - waaronder geweld. Vragen als de volgende zullen centraal komen te staan: Wie radicaliseren, waarom en wat kunnen we eraan doen? In hoeverre is dit radicale gedrag toelaatbaar? Is het voorbehouden aan religie? Is de geseculariseerde opvatting over wat radicaal is aan het verschuiven? Wat verstaan we vandaag de dag nog onder radicaliteit? En is radicaliteit per definitie kwalijk?

Shanti Tuinstra zal als moderator optreden.


November 9, 2016
Solidariteit en tolerantie: Hoe tolerant ben jij?

 

Wie ben ik en wie ben ik in relatie tot anderen? Door de komst van vluchtelingen was er bijvoorbeeld een piek in het vrijwilligerswerk dat werd gedaan, maar er was ook weerstand tegen de vluchtelingenstroom. Maakt het uit of de mensen die we helpen in Nederland wonen, of ver weg wonen? Is solidariteit een plicht?

Als de zaal vol is, moeten we helaas de deuren sluiten. Advies: zorg dat je op tijd bent. Het debat zal worden opgenomen en is naderhand online te bekijken.

Waar: ZIMIHC theater Zuilen (Prinses Christinalaan 1, Utrecht)

 

November 18, 2015
Werk en identiteit: Wie ben jij later in je werk?

 
Hoe maak je als student de juiste keuzes voor nu en voor later? Waar ligt jouw prioriteit? Hoe verhoud jij je op de juiste manier tegenover studie of werk? Op wat voor manier beïnvloedt je levensbeschouwing jouw carrière?

Prof. dr. René ten Bos, Nederlands filosoof, auteur en organisatiedeskundige gaat het dialoog aan met Joost van Halem, ervaringsdeskundige en momenteel manager omgevingsmanagement en communicatie bij Rijkswaterstaat. Moderator Dr. Hans van Dijk leidt de avond in goede banen. 

12186336_948430508564540_7400232606291349976_o.jpg


May 27, 2015

De Bijbel: Proza of Openbaring?

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld, maar het kan op verschillende manieren gelezen worden. Is het een historisch verhaal? Is het een boek dat alleen gelezen wordt om de hoogstaande literatuur die erin staat? Of moet het gelezen worden als een heilig boek. Een door God geïnspireerd boek waarin de leefregels staan voor een zinvol leven?

De sprekers zijn dr. Hans van Stralen en dr. Marjo Korpel. Marjo Korpel is een theoloog en gespecialiseerd in de religie van Israël in het Oude Testament. Hans van Stralen heeft een wat meer literaire benadering, waarmee hij kijkt naar apologieën en bekeringsverhalen. Als moderator zal Gor Khatchikyan het debat openen en de discussie tussen de sprekers en de zaal leiden.

Aansluitend aan het forum zal er een borrel plaatsvinden in een dichtbij gelegen café.

Waar: Academiegebouw (Domplein 29)
Wanneer: 
Woensdag 27 mei 2015, inloop 19:30, aanvang 20:00

 
 
 
Tuesday, November 18, 2014

HET GOEDE LEVEN 

Een forum over levenskunst en zingeving

 

Hoe leef je een mooi en zinvol leven? Een succesvolle carrière is leuk, maar wanneer slaag je als mens? Wat zijn jouw waarden? Wat is jouw kompas in het leven? En is het goede leven voor iedereen iets anders of kun je er normatieve uitspraken over doen?

Prof. dr. Ernst Bohlmeijer schreef verschillende boeken over het thema levenskunst. Hij is voorstander voor meer levenskunst in Nederland vanuit psychologisch perspectief. Zijn dialoogpartner is prof. dr. Jan Hoogland die werkt aan het nog te verschijnen boek Levenskunst voor iedereen. Onder begeleiding van een gespreksleider gaan beide heren in op bovenstaande vragen. Journaliste drs. Rosan Hollak draagt hieraan bij door een eigen column uit te spreken. Ten slotte nodigen we jullie, studenten van Utrecht, uit om deel te nemen aan de discussie over levenskunst.