Vrije Universiteit Amsterdam
Thursday, February 13, 2020

LIEFDE2020

Festival over liefde, trouw en seks

February 13, 2020 at 8:00 pm
LIEFDE2020 - festival over liefde, trouw en seks

LIEFDE2020 is hét festival over liefde, trouw en seks op 13 februari 2020. Dit forum is een meer dan alleen een forum. Er zijn ook workshops en als afsluiting een feest.

Met seksuologe Ellen Laan, predikant Ruben van Zwieten, hoogleraar Esther Kluwer en relatietherapeut Cocky Drost staan er vier mensen op het podium die samen alles van relaties weten. De mooie kant, de pijnlijke kant, de sexy kant en de wetenschappelijke kant. Allemaal om antwoord te geven op die ene vraag: Hoe word ik gelukkig in een relatie?

Deze avond is een samenwerking van het Veritas-forum, ForumC en MarriageWeek.

Locatie: De Nieuw Poort,  Claude Debussylaan 2, 1082 MD Amsterdam. Tickets via www.liefde2020.nl.

About the Presenters
Theoloog-ondernemer op de Zuidas

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd:Ruben van Zwieten (1983), predikant-directeur bij de Stichting Zingeving Zuidas en mede-eigenaar van een studentenacademie. Hij richtte onlangs De Nieuwe Poort op, een stichting voor realisatie van een fysieke ontmoetingsplaats voor de samenleving op de Zuidas.

Wat ben je eigenlijk meer: theoloog of ondernemer? 
“Ik ben een theoloog die op een ondernemende manier zijn weg gaat in kerk en wereld. Als theoloog, als dienaar des woords, laat ik mij vooral bepalen bij wat geschreven staat in de geschriften van Mozes en messias Jezus. Nauwkeurig lezend kom ik op het appèl: “Maak de volkeren tot mijn leerlingen”. Dat is een heidense klus in Nederland wat buitengewoon veel ondernemerschap vraagt. Ik ben blij dat ik dat reeds vroeg geleerd heb.”

Je bent door de NRC uitgeroepen tot 1 van de 10 beloftes voor de komende 10 jaar. Waarom ben jij zo goed in je vak?
“Na een gastpreekbeurt in Amstelveen zei iemand die het na vele jaren afwezigheid weer eens waagde op een gang naar de kerk: “Je bent helemaal niet modern! Maar wel goed…”. Dat vond ik een geweldig compliment. Ik heb het idee dat ik me werkelijk bekwaamd heb in de tale Kanaäns door de Schrift. Tegelijkertijd probeer ik deze taal kritisch te plaatsen tegenover de marketing-, uitvoer-, financiële- en televisie-babbeltaal. Het heeft geresulteerd in vele lezingen en dagvoorzitterschappen in allerlei sectoren van de samenleving.”

Als jij de nieuwe Haaije Feenstra (directeur van Dienstencentrum) van de PKN zou mogen worden, wat zou je dan als eerste gaan veranderen?
“Cursussen bijbelse theologie verplicht stellen voor de vorming en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers. Uren laten staren naar Tenach: de oudtestamentische verhalen leren lezen als grondslag voor het Nieuwe Testament. Geloof, hoop en liefde niet alleen op je briefpapier, maar ook het Oudtestamentische fundament kennen. En tegelijk de kerk werkelijk laten verdiepen in de problemen en misstanden van de financiële, bouw-, woningbouw-, zorg-, onderwijs- en kunstsector, terwijl de aandacht voor het individuele pastoraat even goed blijft als hij nu is.”

Zie http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=8111. Ligt de toekomst van de kerk vooral op het internet en in netwerken?
“Nee, zeker niet. Je ziet ook steeds meer (jonge) mensen vermoeid raken in het telkens weer moeten bijhouden en pimpen van hun facebook-pagina. Ze kunnen daar bovendien nooit enige kwetsbaarheid tonen. Belangrijk is dat je als kerk wel aanwezig bent op internet om je activiteiten aan te kondigen en te verslaan, maar bied als kerk juist het tegenwicht door visuele, aanraakbare ontmoetingen van aangezicht tot aangezicht. Er wordt werkelijk geluisterd en de mogelijkheid geboden je hele verhaal te vertellen. Dat geeft opademing van geest!”

Hoe gaat het met het nieuwe initiatief De Nieuwe Poort?
“Voortvarend. De verwachting is dat we op 1 maart opengaan met een tijdelijke ruimte midden in het hart van de Zuidas. Ondertussen zijn we bezig met de ontwikkeling van een kavel midden op de Zuidas in samenwerking met de burgerlijke gemeente. Er komt een huis met theologische, diaconale en culturele inhoud dat veel ondernemerschap vraagt om te realiseren en om straks ook daadwerkelijk draaiende te houden.”

Drs. Cocky Drost- de Wit (1981) studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2011 werkzaam als relatiecoach. Ze heeft de opleiding tot Relatiecoach succesvol afgerond bij Balansgroep te Driebergen en volgde een Externship Emotionally Focused Therapy bij EFT Nederland.

Fotozoen-8553-300x300.jpg

History at Vrije Universiteit Amsterdam

September 29, 2016 at 8:00 pm
Leven met een einde: Debat over een zelfgekozen levenseinde

Euthanasie is de afgelopen jaren fors toegenomen. Toch is deze vorm van levensbeëindiging nog vaak onderwerp van discussie. Toen er in februari van dit jaar in de documentaire 'Levenseindekliniek' een vrouw euthanasie kreeg verleend met de woorden 'Huppakee weg' deed dat veel stof opwaaien. De vraag die in dit forum centraal staat is daarom: Hoe moeten wij omgaan met de wens voor een zelf gekozen levenseinde? 

Twee sprekers gaan met elkaar en het publiek in gesprek over deze vraag. 

June 2, 2015
Een succesvol leven?!

 

In een tijd waarin het lijkt of iedereen vooral succes moet hebben, is succes het enige wat het leven nog waarde kan geven. Erbovenuit steken, prestaties leveren, carrière maken, daar gaat het om. Inmiddels kennen we ook de keerzijde. Depressie, faalangst of nog erger, het lijkt aan de orde van de dag. De voortdurende druk om te presteren wordt door velen nauwelijks meer bijgehouden. Is dit alles, of is er een alternatief?

Twee sprekers gaan met elkaar en het publiek in gesprek over de kritische vraag ‘wat geeft het leven waarde?’.

June 3, 2014
DO WE NEED GOD TO BE MORAL? 

 

What distinguishes a human being from other primates? Although many different answers are possible, most people will argue that, among other things, human beings have a capacity for moral reflection that influences our decisions while other primates are led by their instincts. Instead of following our natural instincts of aggression, violence and sexuality, we consider values like equality, freedom and responsibility of major importance. These values are grounded in a religion, a worldview or a philosophy.

VOORKANT-212x300.png

However, the question is if this view on human beings is correct. This question is raised by the work of the Dutch biologist and primatologist Professor Frans de Waal, who argues that moral behavior can be found among other primates as well. Morality, therefore, is not something that is given to human beings from above by a religious or philosophical system, but something that emerges from below as part of our nature.

Does this mean that human beings are only a bit more sophisticated than other primates? And that morality is grounded only in human nature? Prof. Dr. Frans de Waal will discuss these issues with Professor Jeffrey Schloss, professor of Biology at Westmont University. As a biologist he sees an important relationship between biology and the Christian faith. According to him religion and morality is more than just a product of human nature.

Professor Nico van Straalen, professor of Biology at the Faculty of Earth and Life Sciences at VU University, will lead the forum. By bringing together these eminent speakers with scholars and students, the Veritas forum does not intend to formulate a final answer but to get the crucial issues in view so as to distinguish more clearly what the truth may be and what its implications are. 

Meerderheid vs. Individu

15 april 2013, aanvang: 20.00 uur

Een vreedzaam samen-leven in de Nederlandse democratie lijkt steeds meer een utopie. Mensen met allerlei achtergrond, overtuiging en mening zouden volgens een pluralistisch ideaal elkaar de ruimte moeten geven, maar steeds vaker eist het individu zijn vrijheid op. Waar dit gebeurt ontstaat een conflict met de opvatting van de meerderheid en wordt de politiek gevraagd in te grijpen. Recente incidenten zoals rondom het ritueel slachten en de weigerambtenaar tonen echter aan dat dit ingrijpen niet makkelijk is: Is het de meerderheid die beslist? Of krijgt het individu de vrijheid en trekt de politiek zich terug? Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch verbond, Kees van der Staaij, politiek leider SGP en Gor Khatchikyan, politiek talent en winnaar Premier gezocht, gaan op het aanstaande Veritas-forum over deze vragen in debat onder leiding van Frénk van der Linden.

Is There a God?

21 mei 2012, 20:15

De 19e-eeuwse filosoof Nietzsche is beroemd om zijn uitspraak dat God dood is. Volgens hem was iedere hoop op een bovennatuurlijk wezen ijdel. Tegenwoordig lijkt het dat wetenschap de plaats van religie heeft ingenomen in het verklaren van ons bestaan. Volgens velen is geloof in een god achterhaald voor ontwikkelde mensen in de 21e eeuw. Of zelfs irrationeel. Het bestaan van God kan immers niet bewezen worden?

De 19e-eeuwse filosoof Nietzsche is beroemd om zijn uitspraak dat God dood is. Volgens hem was iedere hoop op een bovennatuurlijk wezen ijdel. Tegenwoordig lijkt het dat wetenschap de plaats van religie heeft ingenomen in het verklaren van ons bestaan. Volgens velen is geloof in een god achterhaald voor ontwikkelde mensen in de 21e eeuw. Of zelfs irrationeel. Het bestaan van God kan immers niet bewezen worden?

Poster-is-there-a-God.jpg

Er is ook een fotoverslag gemaakt.

 

Survival of the Fastest

24 januari 2012

Tijdens dit VERITAS forum staat het onderwerp ‘carrière, ambitie en drukte’ centraal. Waarom ben jij eigenlijk altijd zo druk? Wat zijn jouw motieven om carrière te maken en welke idealen zitten hierachter? Als je al idealen hebt, in hoeverre is het dan mogelijk om deze in de praktijk te brengen? En ten slotte: beïnvloedt jouw levensovertuiging deze motieven en idealen?

amsterdam.png

Rein Willems, politicus en oud-president-directeur van Shell, zal vertellen wat zijn idealen zijn en in hoeverre hij deze in de praktijk heeft kunnen brengen. Dr. Jet Bussemaker, rector van de HvA, ging vanuit de politiek naar het College van Bestuur van de UvA en de HvA. Hoe ervaart zij het om als vrouw zo’n positie te bekleden? En hoe brengt zij haar idealen in praktijk? Ruben van Zwieten is niet alleen een succesvolle jonge ondernemer, maar ook oprichter van de Stichting Zingeving Zuidas. Een opvallende combinatie, die ongetwijfeld samenhangt met zijn idealen.

The Scientists Reality

23 mei 2011 vanaf 20.00 uur

Sprekers:

Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, hoogleraar mathematische fysica aan de UvA, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Prof. dr. Carlo Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden

Dr. ir. Aart Nederveen, klinisch fysicus in het AMC, UvA (debatleider)

In dit Veritas-forum staat de persoon achter de wetenschapper centraal. Welke invloed heeft het bedrijven van deze wetenschap op je levensvisie? Leiden de natuurwetenschappen uiteindelijk tot een atheïstische levenshouding of is er ook ruimte voor God?

Twee topwetenschappers met een totaal andere levensvisie nemen ons mee in een eerlijk debat over hun kijk op het leven. Prof. dr. Carlo Beenakker zal ons vertellen op welke manier hij ruimte voor God ziet en hoe hij dit combineert met de natuurwetenschap. Prof. dr. Robbert Dijkgraaf zal vertellen hoe hij tot zijn kijk op het leven is gekomen en welke invloed zijn wetenschappelijke loopbaan hierop heeft gehad. Ziet hij ook ruimte voor God in de natuurwetenschap? De avond wordt geleid en van een inleiding voorzien door dr. ir. Aart Nederveen.

Vrije wil

29 november 2010, 19.30u

Sprekers:

Prof. Dr. Dick Swaab – neurobioloog, UvA

Dr. Gerben Meynen – filosoof, theoloog, psychiater, VU

Dr. Leon de Bruin – Neuropsycholoog en postdoc filosofie

debatleider: Dr. Jeroen Geurts - Universitair docent en Neurobioloog

The Free Will Delusion from Veritas [1] on Vimeo.

Foto’s

Foto’s staan nu online op Picasa .

Het Veritas-forum in Amsterdam presenteerde op maandagavond 29 november een forum over ‘Vrije wil’ Ligt alles vast in onze hersenen/genen? Is geloven eigenlijk nog wel een vrije keus?

amsterdam_1.jpg

amsterdam_2.jpg

Justice for All


31 mei 2010, aanvang 20:00 uur

Hoofdspreker

Prof. dr. Nicholas Wolterstorff: filosoof, emeritus hoogleraar Yale University

Panel

Prof. dr. Arend Soeteman: rechtsfilosoof, emiritus hoogleraar Vrije Universiteit

Mw. Domenica Ghidei Bidu: commissie lid, Commissie Gelijke Behandeling

Debatleider

Prof. dr. James Kennedy: historicus, hoogleraar UvA

Wat is de verankering van mensenrechten?

Van de gerenommeerde Amerikaanse filosoof Wolterstorff verscheen onlangs het boek ‘Justice’. In dit boekt wordt gezocht naar de verankering van mensenrechten waarbij de vraag centraal staat: is fundering van mensenrechten mogelijk zonder religie? Hij is op 31 mei de hoofdspreker en zal de stelling verdedigen dat mensenrechten niet veilig zijn zonder verankering in God en religie. Maar is dat geen achterhaald standpunt? Rechtsfilosoof Soeteman ageert tegen deze stelling. De praktische relevantie van deze vraag zal mw. Ghidei Bidu, lid van de Commissie Gelijke Behandeling, invullen.

Geluk gezocht!

Maandag 16 november 2009 om 19.30

Veritas-forum in Amsterdam met prof.dr. Roos Vonk, prof.dr. Paul Schnabel en prof.dr. René van Woudenberg.

‘Je studententijd is de mooiste tijd van je leven, haal eruit wat erin zit!’ Als student krijg je deze kreet vaak naar je hoofd geslingerd. Je kennis verbreden, op eigen benen staan, jezelf ontwikkelen, je mogelijkheden ontdekken: het kan en moet allemaal in je studententijd. Zo wordt je als student gedwongen na te denken over de vraag naar geluk. Hoe haal je het onderste uit de kan en realiseer je een mooi en gelukkig leven? Het Veritas-forum in Amsterdam wil het debat aangaan over de zin en onzin van geluksmaximalisatie. Wat is geluk? Hoe realiseer je een gelukkig leven? En waarom zou je geluk nastreven? In een multidisciplinair en interactief debat zullen deze vragen worden behandeld door drie wetenschappers.

In november werkt Veritas Amsterdam ook mee aan een programma van VUconnected “Filmgesprekken over intimiteit en isolement”. Op twee verschillende avonden worden twee topfilms bekeken en besproken:

dinsdag 3 november The Reader (met een nabespreking van Christine Otten, gesprek onder leiding van Jan Krans)

dinsdag 24 november Adam’s Apples (met nabespreking van Ruard Ganzevoort, gesprek onder leiding van Kristine Steenbergh)

Live to the Max, haal alles uit de crisis wat er in zit

Donderdag 7 mei Inloop met koffie 19:00 uur / start debat 19:30

Sprekers:

Prof. dr. Jaap Koelewijn (Business Unversity Nyenrode)

Mr. Huub Willems* Rechter, Voorzitter ondernemingskamer

Dr. Ad Verbrugge Filosoof, Docent Filosofie VU

Debatleider: Gor Khatchikyan

De wereld is in de greep van de economische crisis. De gevolgen zijn niet gemakkelijk te overzien en over de aard en oplossing van de crisis lopen de meningen uiteen. Er is uiteraard veel aandacht voor de economische kant van de huidige crisis, maar er gaan ook stemmen op dat de huidige crisis breder moet worden getrokken. Zo zouden een gebrek aan moraal, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit, en een tekort aan levensbeschouwing mede de oorzaak zijn voor de ontstane situatie. In een disciplineoverstijgend debat zal deze ‘bredere benadering’ van de crisis centraal staan. Mede met het oog op de toekomst: welke lessen kunnen er getrokken worden uit de oorzaken van de crisis voor onze ambities. In verschillende rondes zullen de sprekers met elkaar en de zaal het debat aangaan. Je bent welkom, gratis entree. Er is tevens een borrel na afloop.

* Mr. Huub Willems staat niet op de posters en flyers omdat hij later bij is gekomen als spreker.

Liefde is een experiment

Maandag 8 September 2008 om 19.30 uur

Foto’s: Picasaweb – veritasnederland – 20080908VUAmsterdam

Media: Folia.nl

Video opnamen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Het eerste forum in Nederland zal plaatstvinden in Amsterdam. Op 8 september aanstaande zullen drie wetenschappers uit drie vakgebieden met elkaar in debet gaan rondom het thema: ‘Liefde is een experiment’. De avond, inclusief het eten, is gratis en aanmelding is niet nodig. Ieder mens verlangt wel in meer of mindere mate naar liefde. Dat roept de vraag op in hoeverre een mens kan beschikken over liefde. Kun je liefde verdienen? Is het te koop? Is liefde te leren? Of heeft liefde iets ‘ongrijpbaars’ in de meest letterlijke zin van het woord, en kun je het nooit verdienen? Kortom: is de zoektocht naar liefde een experiment? Of is liefde opwekbaar als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan?

amsterdam_3.jpg

Deze en meer vragen vormen de aanzet voor het forum, waarin drie sprekers, uit verschillende disciplines, een stelling zullen verdedigen:

Prof dr. D. van den Boom, psychologe/pedagoge en rector magnificus van de UvA : “Liefde moet je leren”.

Prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit. ‘Alles is economie, dus ook liefde!” 1

Dr. S. Paas, theoloog aan de VU: “Liefde kun je nooit verdienen”.

In drie ronden zal er over deze stellingen, o.l.v. de debatleider Gor Khatchikyan, een interactief debat plaats vinden met de sprekers en de zaal.

Meer informatie vind u in het themadocument

Voorafgaand aan het forum is er een gezamenlijke maaltijd van 18.00 – 19.00 uur, waar iedereen van harte voor is uitgenodigd. Om 19.00 uur wordt er koffie en thee geschonken. Na afloop van het forum is er een borrel.

1 prof. dr. Arjo Klamer vervangt prof. dr. Maassen van den Brink, die vanwege verplichtingen toch niet kon komen.