Online Doneren

Het Veritas-forum is een project van IFES Nederland. U kunt doneren via onderstaande link door bij ‘Bestemming’ het project ‘Veritas-forum’ te selecteren. 

Met structurele steun van bijvoorbeeld 10, 20 of 50 EUR per maand staat het Veritas-forum sterk en kan het blijven bouwen aan inhoudelijke kwaliteit van de fora en uitbreiding naar meer studentensteden. U draagt dan bij aan de coaching van studenten-teams die fora in hun eigen stad organiseren, honoraria van inspirerende sprekers en professionele video-opnames die de impact van de fora nog vele malen vergroten. 

www.ifes.nl/steun-ifes-nederland

Een andere mogelijkheid is om een bedrag over te maken aan NL74 INGB 0000 134682 t.n.v. IFES-Nederland o.v.v. Veritas-forum.