Alain Verheij

Alain Verheij is een jonge en bevlogen theoloog die de kansel heeft verruild voor Twitter en Facebook. Het Bijbelse “stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” lijkt doorgaans vooral op te gaan voor theologen, maar Verheij is bepaald niet stoffig. Hij houdt ervan om God ter sprake te brengen op ongebruikelijke momenten en plaatsen. Bekeringsdrang heeft hij niet, maar hij brengt verstarde atheïsten én gelovigen wel graag in verwarring. In die geest schreef hij bijvoorbeeld ‘Brieven van God’ aan BN’ers, zoals Arjen Lubach.

Wat heeft een theoloog te zeggen over cultuur en identiteit? Tijdens de afgelopen verkiezingen wierpen een aantal politieke partijen zich op als ‘verdedigers’ van de joods-christelijke cultuur. Diezelfde partijen hebben gepleit voor meer grenzen. Maar ‘christelijk’ kan nooit een afgrenzing zijn, enkel een uitnodiging. Dat stelt Verheij in zijn petitie Inderdaad: lang leve onze christelijke cultuur! “Jezelf ‘christelijk’ noemen om daarmee hele groepen anderen buiten te sluiten is geen optie binnen onze traditie”. Een christelijke cultuur is een cultuur die iedereen verwelkomt, zelfs haar vijanden. Zo ver reikt de barmhartigheid waartoe Jezus zijn volgelingen aanspoorde.

In mei 2018 verschijnt Verheij’s eerste boek: God en ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel (Atlas Contact). De tijdloze verhalen uit de Bijbel blijken nog steeds te werken. Achter de veelal onbegrijpelijke en soms gewelddadige teksten gaat een wereld schuil die ons ook vandaag nog kan inspireren en helpen in onze worsteling met grote levensvragen