Cors Visser (moderator)

'Ik ben Cors Visser (1976) en heb een  interesse in zaken op het raakvlak van geloof en samenleving. In het dagelijks leven werk ik als directeur van ForumC, een forum voor geloof wetenschap en samenleving. In november 2013 promoveerde ik op het proefschift In de gunst bij het hele volk, religie, evangelicalen en de civil society.
Twee jaar later schreef ik naar aanleiding van dat onderzoek een boekje met wat kerken kunnen opsteken uit dergelijk onderzoek: De spelende kerk, hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen.' - https://corsvisser.wordpress.com/about/