Fred van Iersel

Fred van Iersel studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij in juni 1993 samen met Marijke Spanjersberg promoveerde op het proefschrift "Vrede leren in de kerk" dat de polarisatie beschrijft die de kerken doormaakten als gevolg van vredesactivisme. Van 1990 tot 1996 was hij betrokken bij de werkgroep "Kernvraag" van de gemeenschappelijke dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Sinds april 2016 is hij als theologisch adviseur betrokken bij het Catholic Non Violence Initiative, een dialooggroep over de herziening van de katholieke sociale leer over oorlog en vrede, 'just war'(rechtvaardige oorlog), en actieve geweldloosheid. Ingaande 1 januari 2018 aanvaardde hij tevens de nevenfunctie van theologisch adviseur van de bij het Vaticaan geaccrediteerde katholieke NGO AMI (Apostolat Militaire International).