Gerrit Glas

Prof. dr. Gerrit Glas (1954) studeerde geneeskunde en filosofie in Amsterdam en volgde de opleidingen tot pschychiater en groepstherapeut. Voor zijn dissertatie ontving hij de Van Helsdingenprijs voor filosofie en psychiatrie

Glas is werkzaam als psychiater. Daarnaast is hij als filosoof van de neurowetenschappen en bijzonder hoogleraar op de Dooyeweerd-leerstoel verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Vrije Universiteit verbonden.

Zijn onderzoek richt zich op filosofische vragen op het grensvlak van wetenschap, filosofie klinische praktijk en religie.