Jan Hoogland

bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente

Jan Hoogland (1959) studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de Metafysica bij Adorno.
Hij is sinds 1997 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij lector Samenlevingsvraagstukken aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en universitair docent Bestuurswetenschappenaan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Sophie.