Pieter Brorens (moderator)

Pieter Brorens studeert Life, Science and Technologie aan de Technische Universiteit Delft.

Brorens is lid van het dagelijks bestuur van de Verenigingen Raad, de plaatselijke kamer van verenigingen in Delft, ook wel bekend als VeRa. Ook is hij voorzitter van de debatondervereniging ‘Logica’ bij de Delftsche Studenten Bond.