Ernst Bohlmeijer

hoogleraar Mental Health Promotion aan de Universiteit Twente

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Mental Health Promotion. Zijn onderzoek richt zich primair op het onderbouwen, ontwerpen en evalueren van door technologie ondersteunde interventies die bijdragen aan positieve geestelijke gezondheid en een persoonsgerichte benadering in de zorg. Daarvoor doet hij o.a. onderzoek naar positieve en narratieve psychologie, mindfulness, acceptance and commitment therapy en autobiografische reflectie. Recent schreef hij samen met Gerben Westerhof het boek Psychologie van de levenskunst. In 2012 hield hij zijn oratie met als titel: Eudaimonia, voer voor psychologen; pleidooi voor een heroriëntatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Voor meer informatie zie: www.positievepsychologie.nu