Welmoed Vlieger

Welmoed Vlieger studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Vlieger benadert stress en burn-out vanuit de filosofie. In een interview met de Volkskrantvatte ze dat als volgt samen: “Leef vol overgave, zonder alles te bevragen. Zo krijgt een burn-out geen kans.”