Is de mens een machine?’

‘Gaan robots de wereld overnemen? Wanneer worden zelfrijdende auto’s op grote schaal gebruikt? Heeft een robot rechten? Er wordt gewerkt aan grote technologische veranderingen die veel impact op ons gaan hebben en at levert grote vragen op,’ aldus de NOS op 25 april jl. Hierover ging ook het Veritas-forum in Delft op 19 ma
Read More...