Comité van aanbeveling

Landelijk

Amsterdam

 • Govert Buijs, universitair docent sociale en politieke filosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wim Janse, decaan faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar medische ethiek op de Lindeboomleerstoel, Vrije Universiteit in Amsterdam 
  “Een journalist vroeg mij: hoe kun je nu wetenschap bedrijven en christen zijn? Welk van die twee wint het dan? Het Veritas-forum kan meehelpen te laten zien waarom die tegenstelling niet echt bestaat”.
 • Cees van der Kooi, bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Eep Talstra, hoogleraar Oude Testament, Vrije Universiteit Amsterdam
  “Nu het afschudden van alle ideologische veren wel is gelukt de afgelopen decennia, is het nodig om opnieuw te proberen om nieuwsgierigheid, kennis en kunde te confronteren met levenservaringen en levensvragen. Het Veritas-forum kan op dat punt goed werk doen, doordat het niet zozeer de wetenschappen, maar wel de wetenschappers zelf uitdaagt om de vragen naar geloof en naar zin en doel van hun werk aan de orde te stellen. De VU heeft een traditie op dat punt en de herontdekking daarvan kan geen kwaad.”
 • René van Woudenberg, decaan faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam
  “Ik vind het Veritas-forum een heel interessant experiment omdat het het gebied verkend waar christelijk geloof en wetenschap elkaar raken, of lijken te raken. Vaak wordt beweerd dat christelijk geloof en wetenschap met elkaar op voet van oorlog verkeren. Het Veritas-forum neemt deze handschoen op. Een heel goed initiatief!”

Leiden

 • Jan Boersema, hoogleraar culturele en levensbeschouwelijke dimensies van de relatie mens en natuur, Vrije Universiteit
 • Gerrit Glas, hoogleraar wijsgerige aspecten van de psychiatrie, Universiteit Leiden
 • Tom Ottenhoff, hoogleraar immunologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Delft

 • Klaas van Breugel, professor Concrete Modelling and Materials Behaviour, TU Delft
 • Michel Verhaegen, professor, Delft Center for Systems and Control
 • Sybrand van der Zwaag, professor Microstructural Control in Metals, TU Delft
 • Kees Vuik, professor Numerical Analysis, TU Delft

Eindhoven*

 • Prof.dr.ir. Anthonie Meijers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof.dr. Maarten Verkerk, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof.dr. Palmyre Oomen, Technische Universiteit Eindhoven
 • Mr.dr.ir.ir. Lambèr Royakkers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. Lucas Asselbergs, hoofd Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven

*Deze personen nemen plaats in het Comité van Aanbeveling voor het forum op 14 mei 2014.