Waarom Wij Bestaan

Op universiteiten gaat het om waarheidsvinding. Maar de grote vragen van het leven zoals ‘Wie zijn wij?’, ‘Waar gaan wij naar toe?’ en ‘Wat is het goede leven?’ komen helaas nauwelijks of soms zelfs helemaal niet aan de orde. Het Veritas-forum wil daar verandering in aanbrengen. Door een verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis en het zoeken naar een persoonlijk antwoord op levensvragen willen we een belangrijke lacune op de Nederlandse universiteiten en hogescholen opvullen. 

Ons Verhaal

Begin jaren negentig wilde een groepje christelijke studenten op Harvard University onder leiding van Kelly Monroe graag op academisch niveau de zoektocht naar waarheid aangaan en daarbij de inspiratie en antwoorden die het christelijk geloof biedt naar voren brengen. Zo is in 1992 op Harvard University het Veritas-forum ontstaan uit een passie voor waarheid en met het verlangen Jezus Christus centraal te stellen in de universitaire wereld. Het Latijnse woord veritas (‘waarheid’) is in het motto van Harvard opgenomen en verwijst naar het doel om de werkelijkheid te doorgronden, zowel op wetenschappelijk als op existentieel niveau. De aanpak sloeg aan en het Veritas-forum verspreidde zich over de Verenigde Staten. Het Veritas-forum is nu ook actief in een groeiend aantal Europese landen.

Nadat verschillende mensen het boek van Kelly Monroe Finding God Beyond Harvard hadden gelezen, is in Nederland een initiatiefgroep bij elkaar gekomen. Het doel van de bijeenkomsten van deze groep was te bezien wat de mogelijkheden waren om het Veritas-forum in Nederland op te starten. Op 20 april 2007 heeft een eerste brede oriëntatiebijeenkomst plaatsgevonden met circa honderd wetenschappelijke medewerkers en studenten. Tijdens die bijeenkomst hebben Cees Dekker (topwetenschapper aan de TU Delft), Daniel Cho (directeur Veritas-Global) en Bert den Hertog (directeur IFES-Nederland) een openingslezing gehouden en is er verder gesproken over de mogelijkheden voor Veritas-fora in Nederland.

Vanwege de positieve respons op deze bijeenkomst heeft IFES-Nederland (een beweging van CSFR, VGS, Ichthus, Alpha en andere christelijke studentenverenigingen in Nederland) besloten te gaan investeren in het Veritas-forum door kartrekker te worden van het initiatief in Nederland. IFES-Nederland heeft hiertoe ook een overeenkomst getekend met Veritas-Global. Direct gevolg daarvan is dat vanaf september 2007 bij IFES-Nederland een nationaal coördinator is aangesteld met als opdracht een aantal pilots voor het Veritas-forum op te zetten. In 2009 heeft Rik Peels de rol van nationaal coördinator overgedragen aan Gerrit Benschop. Sinds 2017 vormen Rieke Lindeboom en Maaike Verbruggen het Veritas-team.