Privacy statement Veritas-forum 

Veritas-forum verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

Veritas-forum houdt administratie bij van teamleden-, sprekers- en donateurs, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een Veritas-forum hebben bijgewoond, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief, op een andere manier betrokken zijn bij ons werk.

Veritas-forum roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze Fora. Het werk van het Veritas-forum wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, studiestad) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, evenementen of wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Het Veritas-forum maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Het Veritas-forum valt onder IFES-Nederland, welke voorzien is van een ANBI-Status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch of per e-mail doorgeven aan het Veritas-forum.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Het Veritas-forum is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail 

Wanneer u als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan het Veritas-forum hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven. 

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment per e-mail afmelden bij het Veritas-forum.

Contact met leden, donateurs en relaties 

Het Veritas-forum informeert haar achterban over haar werk via per e-mail en sociale media.

Bezoek aan onze website 

Het Veritas-forum gebruikt op haar website enkel functionele cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging 

Het Veritas-forum heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid 

Het Veritas-forum houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons kantoor. De contact gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens 

Onze contactgegevens voor afmelden / vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Het Veritas-forum, onderdeel van IFES-Nederland
Postbus 820

390AV Veenendaal

Info@hetveritasforum.nl